Privacybeleid

Privacybeleid

Deze privacy policy werd laatst aangepast op 21 maart 2021.

Contactgegevens

Voor vragen in verband met de verwijdering of verwerking van uw data of implementatie van onze cookies kan je contact opnemen via onderstaande gegevens:

Kooti BV
Dokter Van Raesstraat 40
2660 Hoboken

Contacteer ons via info@kooti.be.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt. Deze data is afhankelijk van het type data raadpleegbaar door personen binnen onze organisatie of door derden (zie punt 3).

We maken gebruik van data minimalisatie en proberen de retentieperiode van data tot een minimum te beperken.

1. Algemeen website bezoek

Bezoeksgegevens worden geanonimiseerd verzameld en verwerkt ter verbetering van de website. Deze gegevens zijn onder meer techische gegevens van de browser, bezoeksduur, bezochte pagina’s en kliklocaties.

Indien er gebruik gemaakt wordt van contactformulieren, worden de ingevoerde gegevens zowel op de server bewaard als in de mailbox van de klantendienst. De retentieperiode van deze communicatie valt onder de retentieperiode (zie 2.).

2. Algemene communicatie

Communicatiegegevens zoals e-mails & telefoongesprekken worden 5 jaar opgeslagen om een vlotte communicatie te garanderen.

Subscribers op de mailinglist kunnen zich op elk moment uitschrijven via een link onderin elke mailing. We werken met een double opt-in. Verstrekte data wordt verwijderd na 2 jaar inactiviteit. Bij uitschrijven wordt het uitgeschreven adres blijvend opgeslagen behalve na expliciet verwijderen.

3. Als klant

Als klant worden alle gegevens verwerkt in ons intern systeem en boekhoudpakket (extern). Omdat we privacy by default principe hanteren, slaan we geen andere identificeerbare klantendata op dan de naam, contact- en bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden 7 jaar opgeslagen voor boekhoudkundige & fiscale redenen (minimum wettelijke bewaartermijn).

De verstrekte gegevens van de klant worden bijgehouden in een beveiligde omgeving gedurende de looptijd van het contract + 2 jaar na laatste communicatie om een goede naservice te kunnen leveren.

Derden en partners

Data wordt gedeeld ter verzameling en verwerking met zorgvuldig geselecteerde partners. Een overzicht van partners die toegang heeft tot (delen van) informatie vind je hieronder.

Soort dataDerdeData policyOpslaglocatie
WebsitebezoekPlausible AnalyticsLinkEU
Boekhoudkundige dataLinkEU

Rechten

Iedereen heeft een aantal rechten over zijn/haar persoonsgegevens, waaronder:

  • Recht op inzage
  • Recht van wijziging
  • Recht van portabiliteit
  • Recht van verzet
  • Recht van om vergeten te worden

Contacteer ons (zie punt 1) om gebruik te maken van uw rechten en meer informatie te verkrijgen over de mogelijke procedures.

Indien er een probleem vastgesteld wordt inzake uw privacy of u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kan u klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie.

Cookies

We gebruiken geen cookies (en dus geen cookiebanner). Als bezoeker worden gegevens geanonimiseerd verzameld en verwerkt voor de verbetering van onze website. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies of van retargetting. De gegevens zijn onder meer technische gegevens van de browser, bezoeksduur, bezochte pagina’s, …